Endringer i permitterings- og dagpengeregelverket

Endringer i permitterings- og dagpengeregelverket

Endringer i permitterings- og dagpengeregelverket 20/03/2020 For å imøtekomme de store permitteringsbehovene som følge av koronapandemien, og redusere skadevirkninger for både bedrifter og arbeidstakere, har et samlet Storting vedtatt følgende midlertidige endringer i...