Ansatte kan få skattefritt kontorutstyr
25/11/2020
Skattedirektoratet åpner nå for at arbeidsgiver kan gi bort kontorutstyr til ansatte, uten at de må betale skatt av det.

Mange arbeidstakere har hatt hjemmekontor i mange måneder, og behovet for bedre kontormøbler og annet kontorutstyr kan være stort mange steder.

Til nå har det vært vanlig å anta at dersom arbeidsgiver kjøper inn kontormøbler til den ansatte, så må den ansatte betale skatt av dette.

Derfor er det overraskende at Skattedirektoratet i en prinsipputtalelse nå åpner for at ansatte kan motta kontorutstyr skattefritt, sier Simployers økonomirådgiver Øivind Elvestad.

– Vi stiller oss litt undrende til argumentene til direktoratet, og det resultatet de har kommet frem til. Samtidig kan vi ikke gjøre annet enn å legge Skattedirektoratets syn til grunn fremover, sier Elvestad.

Jobb må være hovedformål

Et viktig premiss for at ansatte skal kunne motta kontorutstyr skattefritt, er at hovedformålet med anskaffelsen er at den ansatte skal bruke utstyret i jobben.

– For å ta stilling til om hovedformålet er å bruke utstyret i jobben, ber Skattedirektoratet arbeidsgivere om å vurdere prisen, om utstyret er egnet for privat bruk, om det er vanlig å ha denne typen utstyr i private hjem eller om det er typisk arbeidsrelatert utstyr og hvor mye det er grunn til å tro at utstyret vil bli brukt i jobben fremover. De ber også arbeidsgivere om å gjøre en vurdering av hvorfor de vil gi bort utstyret i stedet for å låne det ut, sier Elvestad.

Lag en kort redegjørelse

Simployers økonomirådgiver råder arbeidsgivere som nå ønsker å gi bort kontorutstyr til ansatte om å lage en kort skriftlig redegjørelse.

– I redegjørelsen bør de liste opp hver av momentene Skattedirektoratet nå ber om at blir vurdert. Når arbeidstakeren for det meste bruker hjemmekontor, slik det eksempelvis er for mange i koronasituasjonen, vil hovedformålet lettere være oppfylt. Det vil også være oppfylt når arbeidstakeren har hjemmekontor jevnlig. Mer sporadisk hjemmearbeid vil trekke i retning av at arbeidet ikke kan anses som hovedformålet med anskaffelsen, sier Elvestad.

Utlån fortsatt skattefritt

Samme vurdering gjelder også dersom arbeidstaker kjøper inn kontorutstyr til hjemmekontoret og får dette refundert helt eller delvis fra arbeidsgiver.

– Ved delvis refusjon antar vi imidlertid at det kan stilles spørsmål ved hva som er hovedformålet, sier Øivind Elvestad i Simployer.

Arbeidsgivers utlån av kontormøbler til bruk på hjemmekontoret vil fortsatt være skattefritt, dersom hovedformålet er at utstyret skal brukes i arbeid for arbeidsgiver, slik det har vært også tidligere.

Her finner du prinsipputtalelsen fra Skattedirektoratet.

Digital konferanse: Den store hjemmekontordagen

Hva gjør den lange perioden med hjemmekontor med oss som arbeidstakere, ledere og arbeidsgivere? Hva bør vi være oppmerksomme på fremover? Vi gir deg viktige retningslinjer for tiden videre på hjemmekontoret i den digitale konferansen 17. desember.

Artikkelen er skrevet av Simployer.
Se hele artikkelen her. 

SE FLERE INNLEGG

SE FLERE INNLEGG

Har du noen spørsmål?