Kan arbeidsgiver utbetale feriepenger til ansatte som er permitterte?
31/03/2020
Feriepenger er ment å dekke inn den inntekten du skulle hatt når du har ferie. Får du utbetalt dagpenger fra NAV og feriepenger fra arbeidsgiver, betyr det at du ikke har inntekt når du senere skal ta ut ferien.

Feriepenger er ment å dekke inn den inntekten du skulle hatt når du har ferie. Får du utbetalt dagpenger fra NAV og feriepenger fra arbeidsgiver, betyr det at du ikke har inntekt når du senere skal ta ut ferien.

Hovedregel for utbetaling av feriepenger

Feriepengene skal utbetales når du skal ta ut ferie. Fordeles ferien, skal feriepengene fordeles tilsvarende ferieuttaket. Dette gjelder spesielt for timelønte.

For månedslønte kan arbeidsgiver avregne feriedagene i juni måned samtidig som de utbetaler feriepengene. Er du permittert i juni måned, så klarer ikke arbeidsgiver å trekke inn lønn for feriedagene. Dette fordi du mottar dagpenger fra NAV og ikke lønn fra arbeidsgiver.

I og med at feriepengene skal dekke lønnsbortfallet ved ferieuttaket, er det heller ikke lov å utbetale forskudd på feriepenger.

Er du permittert så gjelder følgende

•  Ønsker du å ta ut ferie, vil du ikke være ledig for arbeid i denne perioden. Hvis arbeidsgiver godkjenner ferien, skal du ha feriepenger fra arbeidsgiver og ikke dagpenger fra NAV.

•  Ønsker du ikke å ta ut ferie, skal du heller ikke ha feriepenger fra arbeidsgiver. Da er du tilgjengelig for arbeid hvis arbeidsgiver ønsker å tilbakekalle deg. Er du permittert får du dagpenger. 

Ferie og permitteringsperiode 

Ferie forskyver maksimal permitteringsperiode tilsvarende. Det betyr at du maksimalt kan være borte fra arbeid hele permitteringsperioden og hele ferieavviklingsperioden.

 

Teksten er hentet fra Sticos.no

 

SE FLERE INNLEGG

SE FLERE INNLEGG

Har du noen spørsmål?