Trenger jeg en regnskapsfører?
19/07/2019
Mange nyetablerte grundere har tidligere spurt oss om det er nødvendig med regnskapsfører når man skal starte ett eget AS (Aksjeselskap). Svarer avhenger av flere faktorer som kunnskapsnivå og viljen til å lære. Vi går nærme inn på temaet i teksten under.

Hva sier lovverket?
Det finnes ingen regel som sier at man ikke har lov til å føre sitt eget regnskap. Da igjen så kreves det at man fører sett regnskap etter Norges lover og regler. Mange har tidligere prøvd å gjøre dette selv, men funnet ut at dette kan være en utfordrende jobb i lengden. 

I lovverket kommer det frem at styret i etterhvert selskap er ansvarlig for at aksjeselskapets regnskap blir utført på korrekt vis. Det er opp til hver enkelt bedrift om de ønsker å sette bort disse tjenestene til et eksternt regnskapskontor, eller om de ønsker å gjøre denne jobben selv. 

Dersom noen andre enn firmaets ansatte skal føre regnskapet, stilles det imidlertid krav om at dette må gjøres hos ett autorisert regnskapskontor som er godkjent av Finanstilsynet. Det skal til enhver tid foreligge en skriftlig avtale med regnskapsføreren. Dette må også meldes fra hos Brønnøysundregisteret. Dette kan enkelt gjøres ved hjelp av samordna registermelding i Altinn. De fleste seriøse regnskapsbyråer vil imidlertid gjøre denne jobben for deg, slik at det juridiske rundt avtalen er på plass ved en avtaleinngåelse. 

Kan man gjøre noe av regnskapet selv? I dag kan mye av regnskapet gjøres selv av bedriftens ansatte. Hos Rubix Regnskap legger vi opp en plan sammen med våre kunder hvor vi ser an kunnskapsnivå og interessen til den ansatte for så å legge opp et løp hvor både bedriftseier og regnskapskontor kan jobbe bedre sammen. Vi leverer skytjenester gjennom PowerOffce- GO, som gjør det svært enkelt for kunden å ha innsikt over sitt regnskap til enhver tid. Her kan du også ta bilde av bilagene dine med telefonen, betale regninger direkte fra portal og få en oversikt over alle rapporter og oppdaterte tall.

 

LES MER OM DIGITALT REGNSKAP

LES MER OM DIGITALT REGNSKAP

Har du noen spørsmål?