Lønn eller utbytte?
20/10/2019
Mange har spørsmål vedrørende hva som er mest hensiktsmessig av å ta ut mer lønn, eller utbytte dersom du har underskudd i din bedrift. Er det egentlig noen fordeler ved å ta mindre lønn og større utbytte? Vi ser nærmere på problemstillingen.

Innledning
Driver du et aksjeselskap med god likviditet og overskudd etter endt driftsår? Burde du ta ut lønn eller utbytte, eller skal du la alt overskudd stå i bedriften? Vi ser litt nærmere på hva dette kan ha å si for din skatteberegning.     

Veldig mange velger en kombinasjon av både lønn og utbytte. I bunn og grunn er det ikke mange fordeler / ulemper ved å velge hva du ønsker å gjøre, men vi skal i denne artikkelen se litt nærmere på hva dette har å si for skatten. 

Lønn og utbytte beskattes forskjellig 
Dersom ett selskap utbetaler lønn til en ansatt vil skattebyrden bli utløst med det samme. Dette skjer ved at bedriften gjør ett forskuddstrekk på en egen skattetrekkskonto. Denne skatten betales deretter til staten annenhver måned. Ved lønnsutbetalinger vil man også måtte holde av arbeidsgiveravgiften (14,1% for de fleste stedene i landet). 

Når man tar ut utbytte blir skatten utsatt til når uttaket faktisk finner sted. Selskapet må fortsatt betale selskapsskatt på hele overskuddet til selskapet, inkludert det man tar ut i utbytte. Selskapsskatten på overskudd er satt til 23% i 2018.

Hva burde man tenke over?
Når man tar ut lønn, og med dette arbeidsgiveravgift i ett selskap reduserer man samtidig ett potensielt overskudd i bedriften. Bedriften får skattefradrag på pengene som betales til dette. Det er også viktig å huske at lønnsinntekt gir grunnlag for rettigheter hos folketrygden. Saken er en annen når det kommer til utbytte. Det gies ingen grunnlag for utbetaling av sykepenger eller annen form for stønad ved mottak av utbytte. Vi som regnskapsførere vil i de fleste tilfeller anbefale våre kunder å ta ut lønn tilsvarende seks ganger Folketrygdens grunnbeløp (6G) for å gi maksimal dekning i tilfelle langtidssykdom eller andre uforutsette utfordringer.  

 

SE FLERE INNLEGG

SE FLERE INNLEGG

Har du noen spørsmål?