Hvorfor velge AS?
20/09/2019
Mange stiller oss spørsmål om hva slags selskapsform de skal velge ved en nyetablering. Svarene avhenger litt av fremtidsutsikter, risiko, budsjett og andre faktorer. I dette innlegget prøver vi å belyse noen viktige faktorer som er gjeldende ved etablering av et AS.

Ansvar
En av de klare fordelene ved å velge AS som selskapsform er uten tvil at du som eier ikke har personlige ansvar dersom din bedrift skulle få økonomiske utfordringer. Organisasjonsformen er en egen juridisk enhet, og denne selskapsformen er er anbefalt for de som ønsker å redusere sin egen risiko ved å drive næring.    

Ansett deg selv -Få bedre rettigheter
I et AS vil du ha muligheten til å ansatte deg selv i bedriften. Dette gir bedre sosiale rettigheter enn dersom du har et enkeltpersonforetak. Nå vil du ha rett til dagpenger ved arbeidsledighet og like sykepengerrettigheter i liket med alle andre ansatte. Det er kanskje en grunn til at nettopp AS (aksjeselskap) er Norges mest brukte selskapsform. Faktisk er over 45% av alle selskaper i Norge registrert som Aksjeselskap (AS). 

Struktur og hierarki 
Aksjeselskaper ledes av et styre som velges av generalforsamlingen. Styret har ansvaret for økonomien, og utnevner en daglig leder som skal lede den operative driften. En klar fordel med aksjeselskaper er også at selskapet kan deles opp i form av aksjeposter, og deles / selges ut til investorer, ansatte etc. På denne måten kan man enkelt hente inn kapital, både i form av penger og erfaring. 

Hva skal til for å starte et AS?
Mange tror kanskje det er både vanskelig og dyrt å starte ett AS. Mens dette innlegget ble skrevet var aksjekapitalen på kr. 30 000 eller mer. Dersom du skulle være uheldig og komme i en dårlig økonomisk situasjon og med dette gå konkurs, vil du kun tape din aksjekapital. Du står altså ikke personlig ansvarlig for tapet. Det er imidlertid viktig å huske at dette kun gjelder med mindre du har gjort grove feil i regnskap, eller gjort noe kriminelt/straffbart under driften. 

Tidligere var det svært populært å velge NUF som selskapsform. Grunnet redusert krav til aksjekapital (Fra 100 – 30 000,-) og fjernet revisorplikt for mindre AS har vi de siste årene sett en stor endring i antall AS som blir etablert i Norge. Regelendringen som gjør at du kan trekke stiftelseskostnadene fra aksjekapitalen har også gjort det billigere for folk flest å kunne opprette selskap i Norge. 

Hvordan komme i gang? 
Vi i Rubix Regnskap hjelper deg enkelt i gang med opprettelse av ditt nye selskap uansett hvilken selskapsform du ønsker å starte med. Vi hjelper deg gjennom hele søknadsprosessen og sørger for at du får ditt nye selskap opp på bena i løpet av kort tid. Vi sørger for at du får en god start og sørger for at du er godt rystet til å begynne din nye arbeidshverdag som bedriftseier. 

 

START DITT NYE SELSKAP I DAG

START DITT NYE SELSKAP I DAG

Har du noen spørsmål?