Blogging – hobby eller næring
30/01/2020
Blogging har de siste 10 årene vært et aktuelt tema for både privatpersoner og skattevesenet. Det store spørsmålet har vært, er du som blogger skatt- og avgiftspliktig og hvordan dette skal rapporteres.

Blogging som hobby

Blogg og skattlegging av disse tjenestene er et fenomen som stadig dukker i mediene. Forvirring rundt om dette er en ren hobby eller om det er ment for næring har vært et tvetydig spørsmål gjennom de siste årene. Som en tommelfingerregel sier man at blogging kan anses som en hobby dersom bloggingen ikke er egnet for å gå med overskudd over tid. Inntekter som kommer av hobby er i utgangspunktet ikke skattepliktig her i Norge, og man får heller ikke fradrag for kostnader knyttet til slik aktivitet.

Blogging som næring

Flere og flere  og de siste årene innsett at blogging kan generere store inntekter for visse kjente personer. Inntektene kan oppstå både i form av penger eller varer tilsendt bloggeren fra de ulike produsentene. Dersom man anser bloggingen for å være næringsvirksomhet vil man i tilfelle måtte skatte av en slik inntekt. Man vil også naturligvis kunne få fradrag for kostnader som kan knyttes til denne aktiviteten. I Norge i dag er det i praksis ikke strenge krav til varighet og omfang. Her er det altså inntensjonen om å gå med overskudd som er gjeldene.

Blogging, på utenlansk server

Lokalisering av server har ingen betydning for skatte- og avgiftsspørsmålene. Det som gjør seg gjeldene er i hvilket land bloggen drives fra. Ett eksempel er dersom en blogg er lokalisert i utlandet, men drives fra Norge, så skal norske skatte- og avgiftsregler følges.

Må man skatte av gaver fra bedriftene?

Dersom du som blogger mottar gaver og produkter fra en produsent vil dette være skatte- og avgiftspliktig. Det har vært en lang debatt om nettopp denne problemstillingen, og dette med god grunn. Mange bloggere har i en årrekke mottatt gaver av ulike størrelser og verdier uten å tenke på nettopp dette. Resultatet kan i mange tilfeller være fatalt dersom man ikke  har tenkt over dette problematikken. Disse produktene skal inntekstføres til omsetningsverdi, eventuelt fratrukket det beløp man har fått betalt for varen. Dette gjelder for eksempel:

• alle inntekter og sponsede produkter med økonomisk verdi fra salg, produktomtale, affiliate, oppdrag og lignende, som har med bloggvirksomheten å gjøre

• alle inntekter på bakgrunn av annonser, reklame og lignende

• gratis eller rabatterte produkter/ gaver med økonomisk verdi

Gaver som blir kastet

Dersom en blogger mottar gaver de ikke har bedt om og ikke vil ha vil de ha muligheten til å kaste disse eller sende gjenstanden tilbake. I en slik situasjon er du altså ikke skattepliktig. Husk at dersom dette er tilfelle er det viktig at dette dokumenteres ved å notere hva som er kastet (internt bilag).

Kildehenvisning: Skatteetaten – 1 – 2020

 

SE FLERE INNLEGG

SE FLERE INNLEGG

Har du noen spørsmål?